Walking & Cycling

Gwyn Llyn Gallop - Rhayader Walk

family-friendly
parking-on-site
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Walking in Wales
The whole of this walk is along public roads or rights-of-way. This is a five mile walk along mostly quiet lanes, generally tarmac but includes some tracks and paths which will require the wearing of stout footwear.

Geolocation
Route Name: Gwyn Llyn Gallop
Length of Route: 5 miles
Walking Difficulty: Moderate
Start Location: Rhayader Memorial Clock

Ysfa to Llanwrthwl Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Ysfa Church

This 3 mile walk beginning from St Mark's Church (Grid Ref: SN 991 644), follows forest and farm tracks and crosses the River Wye to reach Llanwrthwl.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 5
Length of Route: 3
Start Location: St. Mark's Church

St Mark’s Church, Ysfa

A Victorian Church built of stone with brick interior between 1870 and 1871.  Its main claim to fame is that the first stone was laid by Revd Kilvert, the diarist, in 1871 and his diaries describe the opening which was somewhat lively due to children playing in the lime and the wind blowing it on to the gathering, smarting their eyes.  There was also something of a commotion in the tent resulting in it being torn.  There is a beautiful Victorian model of the Church inside.  The church is said to have been built by the local gentry for worship by their servants.

Eglwys Sant Mark, Ysfa

Eglwys Fictoraidd a adeiladwyd rhwng 1870 a 1871.  Mae’r eglwys wedi’i hadeiladu o gerrig gyda briciau ar y tu mewn.  Mae’r eglwys yn enwog oherwydd gosodwyd y garreg gyntaf gan y Parch Kilvert, y dyddiadurwr, ym 1871.  Mae ei ddyddiaduron yn disgrifio’r agoriad a oedd braidd yn fywiog oherwydd i’r plant chwarae yn y calch a chwythodd y gwynt y calch ar y dyrfa gan losgi eu llygaid.  Cafwyd hefyd rhywfaint o gynnwrf yn y babell a chafwyd ei rhwygo yn ystod y digwyddiad.  Mae model Fictoraidd hardd o’r Eglwys y tu mewn.  Dywedir bod yr eglwys wedi cael ei hadeiladu gan y bonedd lleol fel lle addoli ar gyfer eu gweision a’u morwynion.

Distance from town centre: 5

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

The Radnor Ring - Cycling

parking-at-start-point
rainy-day-activity
suitable-for-cycling
suitable-for-moutain-biking
Sustrans Radnor Ring

The Radnor Ring Regional Cycle Route 25 
The Radnor Ring is a delightful 86 mile scenic ride, linking the small towns of Rhayader, Llandrindod Wells, Presteigne and Knighton. A circular route on quiet country lanes crossing some of Mid Wales' most spectacular scenery with off-road mountain biking alternatives.


Route Name: Radnor Ring
Length of Route: 84 miles
Cycling Difficulty: Moderate
Start Location: Rhayader

An 84 mile circular cycle route around the old county of Radnorshire. The route follows a mixture of country lanes, river valleys, traffic-free trails and mountain roads, offering spectacular views of some of Mid Wales' most awe-inspiring scenery.It passes through some stunning landscapes, climbs over some strenuous passes and even has an optional off road section for those that would prefer to ride it on a mountain bike.

The route is signed mainly signed as National Route 825 but takes in some of National Route 8 (Lon Las Cymru) between Rhayader and Newbridge -on-Wye. The route predominantly runs through Powys but in the East, the route creeps back and forth over the Welsh English border in to Herefordshire passing through Kington, Presteigne and Knighton.

The towns and villages offer plenty of accommodation options and the whole route is dotted with country inns that provide perfect places to stop for lunch. As an introduction to cycle touring in Wales, this would be a hard one to beat.

Rhayader Town Trail

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Rhayader Town Trail

Beginning from the Smithfield Market this walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Print off your copy of the Town Trail and map and learn about Rhayader’s past qnd appreciate its architecture.


Route Name: Rhayader Town History Trail
Length of Route: 2
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Smithfield Market, North Street, Rhayader
Beginning from the Smithfield Market the walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for
wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Pages