Walking & Cycling

Waun Capel Park Wildlife Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
Waun Capel Park Wildlife Walk

A circular walk from car park at the end of the Gasworks Lane off Bridge Street. where there are picnic benches by the river. The walk makes a circuit of Waun Capel Park and the castle mound, a distance of just over one mile / 2 kilometres that takes about an hour to enjoy. Parts of the walk suitable for push chairs are marked on the map.


Geolocation
Route Name: Waun Capel Wildlife Walk
Length of Route: 1 mile / 2 kilometres
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Gasworks Lane, off Bridge Street

Rhayader has a wonderful variety of wild plants and animals living among its buildings, parks and gardens. The fast flowing, boulder strewn River Wye passes right through the town forming a very important natural corridor along which wildlife travels, enriching the town for enjoyment of everyone. 

Cwmdeuddwr Wildlife Walk

family-friendly
parking-at-start-point
parking-on-site
pets-welcome
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Cwmdauddwr Wildlife Walk

A circular walk from the old station yard car park to the Groe Park and back via St. Brides Church. A distance of 1 mile / 1.5 kilometres that takes about an hour to enjoy. Parts of the walk suitable for wheelchairs and push chairs are marked on the downloadable map. The more you stop, look and listen the more you will see!


Geolocation
Route Name: Cwmdeuddwr Wildlife Walk
Length of Route: 1 mile / 1.5 km
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Old Station Yard Car Park

Rhayader has a wonderful variety of wild plants and animals living among its building, parks and gardens. The fast flowing, boulder strewn river Wye passes right through the town forming a very important natural corridor along which wildlife travels, enriching the town for the enjoyment of everyone. This walk is part of a series of three walks to help you explore the variety and beauty of the wildlife on our doorstep.

Offa's Dyke Path

rainy-day-activity
suitable-for-walking
Offa's Dyke

Built in the 8th century by King Offa as a boundary between Wales and England the dyke is now a national walking trail within easy reach of Rhayader.


Following the border between England and Wales for 182 miles (293km), the Offa’s Dyke Path National Trail passes through some of the most spectacular scenery either country has to offer. The trail largely follows the ancient Offa’s Dyke, an 8m high earth embankment built in the 8th century by King Offa as a boundary between Wales and England, and guarantees the most commanding views of the surrounding countryside.

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

36 mile Gwastedyn Church Trail

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
Gwastedyn Church Trail

This circular 36 mile trail over an established pilgrimage route begins and ends in Rhayader and Cwmdeuddwr.  Linking seven historic churches, the route uses mountain paths, lanes and old railway lines to guide you into the heart of our magnificent mountain, river and lake country.  To follow the Trail takes you into a world of history and literature derived from the world of the Celtic Saints, the Romans and Romano British, the Normans, the Welsh princes, the medieval monks through to the romantic poets and the Victorians.

Mae’r llwybr hwn, sy’n dilyn llwybr pererindod sefydledig, yn 36 milltir o hyd ac yn dechrau a diweddu yn Rhaeadr a Chwmdeuddwr.  Mae’r llwybr sy’n cysylltu saith o eglwysi hanesyddol, yn eich tywys drwy ardal odidog mynyddoedd yr Elenydd gyda’i hafonydd a’i llynnoedd, dros lwybrau mynyddig ac ar hyd ffyrdd a hen reilffyrdd gwledig. Mae dilyn y Llwybr yn eich cyflwyno i fyd hanes a llenyddiaeth o gyfnod y Seintiau Celtaidd, y Rhufeiniaid, y Brythoniaid Rhufeinig, y Normaniaid, y Tywysogion Cymreig, mynachod y canol oesoedd, hyd at y beirdd rhamantaidd ac oes Fictoria.


Route Name: Gwastedyn Church Trail
Length of Route: 36 miles
Walking Difficulty: Strenuous
Start Location: St Clement's Church

This trail is divided into more manageable six sections - see our Walking and Cycling page.

The Gwastedyn Trail is funded by the Community Welcome Scheme, which is managed by Powys County Council Tourism Section and is one of sixteen Rural Development Plan projects, which aims to assist local communities with small scale community based tourism projects.
image

Pages