Things To Do

Wildlife Centre of Wales

family-friendly
parking-at-start-point
parking-on-site
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-cycling
suitable-for-moutain-biking
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Wales Wildlife Holidays

Rhayader and surrounding areas are important habitats and home to a variety of wildlife, flora and fauna.

With so many differnet places to experience nature as it should be, we've complied a pack of local wildlife sites for you here.

 


Download the map of the sites to help you plan your wildlife adventures.

Rhayader 'Prysg Walk'

parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Rhayader Town Clock
This walk is suitable for all the family, using well established paths and bridleways, although they can get a little muddy in places. It gives the opportunity
to enjoy views around Rhayader without too much uphill effort.

Geolocation
Route Name: A Prysg Walk
Length of Route: 3 miles
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Rhayader Memorial Clock

The Wye Valley Walk

family-friendly
pets-welcome
suitable-for-walking
Rhayader Wye Valley Walk

Being one of the oldest towns on the River Wye, Rhayader is an ideal base from which to explore sections of the Wye Valley Walk that run north and south from the town and for walkers of the whole route it is an excellent place to stop and stay awhile.


Geolocation

The 136 Mile (218km) Wye Valley Walk starts in Chepstow and follows the River Wye northwards through Herefordshire, entering Powys at Hay-on-Wye. It continues through the market towns of Builth Wells and Rhayader, continuing towards the Hafren Forest, north of Llanidloes, where it joins the Severn Way.

Nantgwyllt to St Harmon Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Nantgwyllt Church Elan Valley

This section of the trail from Nantgwyllt Church (Grid ref SN 909639), covers 11 miles, including mountain tracks over over high ground, before descending to cross the River Wye and following the Marteg valley to St Harmon Church.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 2
Length of Route: 11 miles
Walking Difficulty: Moderate
Start Location: Nantgwyllt Church

Nangwyllt Church, Elan Valley

A Victorian church built at the turn of the 19th century by Birmingham Corporation to replace the small Nantgwyllt Church which was swallowed up by the flooding of the Elan and Claerwen Valleys to supply water for Birmingham in the early 20th Century. Nearby was the “House under the Water” made famous by author Francis Brett-Young.  The poet Shelley lived at both Cwm Elan and Nantgwyllt houses, both of which were drowned. The Church has an exhibition of photographs showing the construction of the dams.

Eglwys Nantgwyllt, Cwm Elan

Eglwys Fictoraidd a adeiladwyd ar dro’r bedwaredd ganrif ar bymtheg gan Fwrdeistref Birmingham yw hon.  Fe’i hadeiladwyd i gymryd lle eglwys fach Nantgwyllt a ddiflannodd pan foddwyd Dyffrynnoedd Elan a Chlaerwen er mwyn anfon dŵr i Birmingham ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.  Gerllaw roedd y ‘Tŷ dan y Dŵr’ a wnaed yn enwog gan yr awdur Francis Brett-Young.  Bu’r bardd Shelley yn byw am gyfnod byr yn nhai Cwm Elan a Nantgwyllt - dau dŷ a gafodd eu boddi. Yn yr eglwys mae arddangosfa o luniau sy’n dangos y cronfeydd yn cael eu hadeiladu.

Distance from town centre: 4

Nantmel to Ysfa Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Nantmel Church

A fairly level 4 mile walk beginning from St Cynllo's Church at Nantmel (Grid ref: SN 034 664), past Llyn Gwyn Lake to St Mark's Church at Ysfa.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 4
Length of Route: 4
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Nantmel Church

St Cynllo’s Church, Nantmel

A Georgian Church rebuilt in 1792 on an ancient site in a circular enclosure and restored in 1881. The lower part of the tower is though to be 13th C. The lytchgate is 18th C. Sundial dated 1773. It was the main church of the area for some enturies and has six bells.  The list of incumbents starts in 1349. The font having been thought to be from the Cistercian Monastery, Abbey Cwm Hir, which lies to the north of the Church has been identified as being made out of a Jacobean chimney pot.  The dedication of the Church is to St Cynllo circa 5th C.  It is said of this saint that wherever his knelt or his horse trod the marks remained permanently in the ground.  The hills behind the church contain many ancient monuments, standing stones and the site of a prehistoric village. The walk down from Camlo Hill to the Church provides some of the most stunning long distance views of the Trail.

Eglwys Sant Cynllo, Nantmel

Eglwys Sioraidd a ailadeiladwyd ym 1792 ar safle hynafol mewn tir caeedig ar ffurf cylch ac a adferwyd ym 1881.  Credir bod rhan isaf y tŵr yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg.  Mae porth y fynwent yn perthyn i’r ddeunawfed ganrif ac mae’r dyddiad 1773 ar y deial haul.  Hon oedd prif eglwys yr ardal am rai canrifoedd ac mae ganddi chwech o glychau.  Mae’r rhestr o ddeiliaid swyddi yn yr eglwys yn dechrau ym 1349. Nodwyd y bedyddfaen fel un a wnaed o gorn simnai Jacobeaidd.  Cyflwynwyd yr Eglwys i Sant Cynllo tua’r 5ed ganrif.  Dywedir am y sant hwn pryd bynnag y byddai’n penlinio neu lle bynnag yr oedd ei geffyl yn cerdded fod y marciau yn aros yn barhaol yn y ddaear.  Mae’r mynyddoedd y tu ôl i’r eglwys yn cynnwys llawer o henebion, meini hirion a safle pentref cyn-hanesyddol.  Wrth gerdded i lawr o Fryn Camlo at yr Eglwys gellir gweld rhai o’r golygfeydd pell gorau o’r Llwybr.

Distance from town centre: 5

Pages